Загальні положення

Обробка персональних даних в Автоматизованій системі Контакт-центру «1548» (далі - АС «1548») відбувається на підставі Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно - правовими актами України, внутрішніми документами, що регламентують діяльність ДП «Реінтеграції та відновлення», її виконавчих органів, підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності та інших суб’єктів.

АС «1548» забезпечує автоматизацію процесів прийняття, обробки та контролю за виконанням повідомлень, що надходять до Контакт-центру «1548», з питань надання житлово-комунальних та інших послуг, аварійних подій та нештатних ситуацій, надання інформаційних послуг.

Використовуючи АС «1548», Ви погоджуєтесь та приймаєте ці вимоги/норми, надаєте нам дозвіл на збирання, використання, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних систем у порядку, визначеному цією Політикою. Обробка ваших персональних даних починається з моменту початку користування АС «1548».

Персональні дані у розумінні цієї Політики конфіденційності – це будь-яка інформація, яка дає можливість ідентифікувати вас. Даний термін було сформовано відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані – це відомості чи сукупність таких відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Володільцем і розпорядником інформації, що обробляється за допомогою програмних засобів АС «1548» є ДП «Реінтеграції та відновлення» через її виконавчі органи.


Збір персональних даних

Персональні дані збираються шляхом безпосереднього надання особою своїх персональних даних при реєстрації та під час користування особистим кабінетом в мобільному додатку або на Веб-порталі АС «1548».

До складу персональних даних включаються персональні дані, що зазначаються особою під час реєстрації в мобільному додатку або Веб-порталі АС «1548» та під час користування, а саме: П.І.Б., адреса проживання, адреса електронної пошти, номер контактного телефону. АС «1548» може запитати додаткові дані, які знадобляться для надання послуг Користувачу (для реалізації зобов'язань).

Користувач зобов'язується надати достовірну інформацію і несе персональну відповідальність за достовірність інформації. АС «1548» не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем.

У разі відмови від надання всієї необхідної інформації для реалізації прийнятих зобов'язань, АС «1548» залишає за собою право відмовити в наданні послуг або призупинити їх дію.


Обробка та захист персональних даних

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою АС «1548». Обробка персональних даних здійснюється в тому обсязі, наскільки це необхідно для раціонального виконання наших юридичних обов’язків.

Метою обробки персональних даних є:

- створення та забезпечення функціонування особистого кабінету суб’єкта персональних даних в АС «1548»;

- надання послуг, за отриманням яких суб’єкт персональних даних звертається до АС «1548»;

- персональні дані також можуть бути використані для поліпшення якості роботи АС «1548» шляхом розсилання інформації про нові послуги.

Персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для надання послуг за отриманням яких суб’єкт персональних даних звертається до АС «1548». Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених законодавством.

Захист інформації забезпечується з дотриманням вимог законодавства щодо конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


Право доступу Користувача до особистих даних

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- подавати вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи такими, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних.


Інші умови

Держатель АС «1548» зберігає за собою право у будь-який час змінювати цю Політику конфіденційності без персонального повідомлення кожного користувача. Продовжуючи використовувати АС «1548» після внесення таких змін, ви погоджуєтесь та приймаєте їх як частину Політики конфіденційності.

Держатель АС «1548» має право на технічне та технологічне оновлення системи та на проведення відповідних технічних робіт для її підтримки та розвитку.

Всі пропозиції, побажання та питання з приводу Політики слід надсилати за вказаними на Веб-порталі та в мобільному додатку контактними даними (телефон, email).